Geaccrediteerde nascholing voor mondhygiënisten
Menu

Up-to-date 2017

De mondhygiënist wordt steeds meer een coach voor de patiënt

In gesprek met Karl Parisius

Interview

Het zou een goede ontwikkeling zijn als meer mondhygiënisten kiezen voor een masterstudie en voor onderzoek, stelt Karl Parisius, moderator van de themadag QP Mondhygiëne Up-to-date 2017. Het vak verandert en niemand kan de innovatie in het vak...

Naar artikel

Een patiënt met matige tot ernstige parodontitis 2 punten

Hoofdartikel

Casusbeschrijving van een 66-jarige patiënt die parodontaal wordt behandeld, zowel initieel als chirurgisch. De overwegingen die zijn gemaakt tijdens de behandeling worden beschreven en onderbouwd

Naar artikel

Trends en ontwikkelingen in de beroepsgroep en de beroepsuitoefening

Hoofdartikel

De afgelopen decennia is de samenstelling van de beroepsgroep van tandartsen veranderd, onder meer in leeftijdsverdeling, proportie vrouwen en proportie buitenlandse gediplomeerden. Tegelijkertijd zijn er veranderingen opgetreden in de wijze...

Naar artikel

Dweilen met de kraan open! 2 punten

Het belang van cariësrisicoschatting in het zorgplan

Hoofdartikel

Symptomatisch handelen leidt niet tot een duurzaam herstel van de dentitie. Zolang de oorzaken die ten grondslag liggen aan het cariësprobleem niet worden onderkend en gemodificeerd, zal men achter de feiten aan blijven lopen. In deze casus...

Naar artikel

Gaan we richting claimcultuur? 2 punten

Hoofdartikel

Vooral door het inwerkingtreden van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is er sprake van een toenemende juridisering van de hulpverlener-patiëntrelatie. Waar de individuele hulpverlener hoog wordt gewaardeerd, neemt het...

Naar artikel

Kaasmolaren 2 punten

Hoofdartikel

In deze casus wordt een patiënt beschreven die belast is met Molar Incisor Hypomineralisation (mih), de zogenaamde kaasmolaren. De etiologie van mih is nog deels onbekend, maar lijkt multifactorieel.1 Na doorbraak van de eerste blijvende molaren...

Naar artikel

Mondgezondheid bij predialysepatiënten, met de nadruk op parodontitis

Hoofdartikel

Bij patiënten met een chronische nierziekte (ckd) moet de orale en parodontale infectieload in het predialysestadium worden behandeld om latere complicaties bij dialyse of transplantatie te voorkomen. Parodontale gezondheid werd onderzocht door...

Naar artikel

Start met oil pulling!

Last van tandvleesontsteking, aften, gaatjes, slechte adem, acne, kaakpijn, slapeloosheid, hoofdpijn et cetera? Start met oil pulling!

Naar artikel

Lid worden

Abonneer nu of word lid om alle artikelen uit het tijdschrift te kunnen lezen.

Lid worden