Geaccrediteerde nascholing voor mondhygiënisten
Menu

Specifieke patiëntengroepen: een uitdaging voor de mondhygiënist

‘Interessant voor mondhygiënisten om zorg te bieden aan bijzondere doelgroepen’

Hoofdartikel

Tot de mensen die baat hebben bij behandeling door de mondhygiënist behoren ook bijzondere doelgroepen: kwetsbare ouderen, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, patiënten met een tandartsfobie en medisch gecompromitteerden....

Naar artikel

Een patiënt met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) 2 punten

Hoofdartikel

Deze casusbeschrijving gaat over een patiënt met een posttraumatische stressstoornis (ptss). Door de ptss heeft mevrouw last van herbelevingen, ook tijdens behandelingen in de tandartsstoel. Verschillende opties voor de behandeling worden...

Naar artikel

Mondzorg bij kankerpatiënten 2 punten

Hoofdartikel

De behandeling van kanker gaat vaak gepaard met orale complicaties. De mondhygiënist kan een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen en behandelen van deze problemen. Idealiter is een gespecialiseerd tandheelkundig team beschikbaar in...

Naar artikel

Mondzorg bij zorgafhankelijke ouderen

Hoofdartikel

Voor kwetsbare ouderen en voor zorgafhankelijke ouderen is het belangrijk een individueel mondzorgplan op te stellen. In dit artikel wordt een casus van een verpleeghuispatiënt met een medisch complexe anamnese, daardoor een uitgebreide...

Naar artikel

Effecten van medicatie op de mondgezondheid

Hoofdartikel

Met steeds meer polyfarmacie en toegenomen gebruik van geneesmiddelen nemen ook de veelal ongewenste effecten van deze middelen op de mondgezondheid toe. Medicatiegebruik kan invloed hebben op diverse orofaciale weefsels. Afhankelijk van het...

Naar artikel

Casus Treacher-Collins 2 punten

Hoofdartikel

In deze casus wordt de behandeling van een 19-jarige, matig verstandelijk beperkte patiënte, bekend met Treacher-Collins, beschreven op een Centrum voor bijzondere tandheelkunde (cbt). Ondanks de jarenlange preventieve inzet van alle betrokken...

Naar artikel

Geen speeksel, geen leven 2 punten

Droge mond bij het syndroom van Sjögren

Hoofdartikel

Speeksel is van groot belang voor het handhaven van een langdurige en optimale mondgezondheid en kwaliteit van leven. De hoofdoorzaken van een speekseltekort zijn naast multipel medicatiegebruik en bestraling in het hoofd-halsgebied...

Naar artikel

Het verband tussen proximale tandrestauraties en parodontitis

Een retrospectief longitudinaal onderzoek van 10 tot 18 jaar

De Klinische vraag

Bij gebitsrestauraties kan plaqueretentie optreden. Het doel van deze studie was het verband op de lange termijn te onderzoeken tussen proximale restauraties en de incidentie en progressie van parodontitis bij patiënten bij wie regelmatig...

Naar artikel

Tandpasta? Dat maak je toch zelf?

Hoofdartikel

Volledig op de hoogte van de gevaren van fluoride en uitgerust met de perfecte tandenborstel (zie eerdere artikelen in deze reeks) kan de beste tandpasta natuurlijk niet uitblijven. Volgens de fabrikant is het niet nodig tandpasta te...

Naar artikel

Lid worden

Abonneer nu of word lid om alle artikelen uit het tijdschrift te kunnen lezen.

Lid worden