Geaccrediteerde nascholing voor mondhygiënisten
Menu

Relatie mondgezondheid en algemene gezondheid

'Je kunt de mond niet los zien van het lichaam'

Interview

Mondhygiënisten en tandartsen kunnen een rol spelen bij het in de gaten houden van de algemene gezondheidstoestand van hun patiënten, stelt Willem Rademacher, moderator van de QPM-dag Relatie mondgezondheid en algemene gezondheid. Als ze over...

Naar artikel

De medische anamnese 1 punt

Hoofdartikel

Door de toename van de vergrijzing zullen mondhygiënisten steeds vaker in aanraking komen met medisch gecompromitteerde patiënten. De veranderingen in de leeftijdsopbouw van de bevolking heeft ertoe geleid dat een aanzienlijk deel van de...

Naar artikel

De relatie tussen parodontitis en atherosclerotische cardiovasculaire ziekten 1 punt

Hoofdartikel

In de literatuur wordt er veel geschreven over de relatie tussen parodontitis en atherosclerotische cardiovasculaire ziekten (ACVZ). Beide ziekten hebben een multifactoriële etiologie en overlappende risicofactoren. Biologisch gezien zijn er...

Naar artikel

Diabetes en mondgezondheid 1 punt

Hoofdartikel

Diabetes mellitus is een veelvoorkomende aandoening waarbij er een gestoorde glucoseregulatie in het lichaam is. Type 2-diabetes is de meest voorkomende vorm en werd vroeger ouderdomsdiabetes genoemd. Voordat de diagnose type 2-diabetes gesteld...

Naar artikel

Wat weten dokters over de mond?

Kennis en competenties over mondgezondheid van geneeskundestudenten en huisartsen in Nederland

Hoofdartikel

De opleidingen tot basisarts bij de geneeskundefaculteiten in Nijmegen en de Vrije Universiteit van Amsterdam besteden − volgens hun eigen studieprogramma − geen aandacht aan mondgezondheid. In de diverse huisartsopleidingen in Nederland...

Naar artikel

Orale manifestaties van seksueel overdraagbare aandoeningen 1 punt

Hoofdartikel

Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) komen veel voor. Meestal worden ze in of rond de geslachtsdelen gevonden, maar ze kunnen zeker ook in of rond de mond-keelholte voorkomen. Deze infecties verlopen hier vaak asymptomatisch, maar kunnen...

Naar artikel

Recreatief drugsgebruik in Nederland

Gevolgen voor de mondgezondheid en de rol van de mondzorgprofessional

Hoofdartikel

Het gebruik van drugs is per generatie verschillend. Bij de huidige generatie is het praten over alcohol, drugs en gebruik geen taboe meer. Er wordt gesproken over normalisering van gebruik. Dit wil niet zeggen dat alle jongeren ook...

Naar artikel

Roken en de gevolgen voor de mondgezondheid

Hoofdartikel

Roken is een zeer belangrijke en vermijdbare risicofactor die de gezondheid wereldwijd bedreigt. Jaarlijks overlijden zes miljoen mensen door het gebruik van tabak. De vele toxische eigenschappen van stoffen in de rook veroorzaken onder meer...

Naar artikel

Dementie: ook relevant voor de mondhygiënist

De Klinische vraag

Dementie behoort tot de meest voorkomende geriatrische aandoeningen en stelt patiënten, mantelzorgers, zorginstellingen en de overheid voor grote uitdagingen. De ziekte van Alzheimer is het vaakst voorkomende type, gevolgd door vasculaire...

Naar artikel

Verheven afwijkingen

Beeldquiz

CASUS Een 36-jarige man presenteert zich met een afwijking aan de binnenzijde van de onderlip. De afwijking is ongeveer zes maanden na de laatste halfjaarlijkse controle voor het eerst opgemerkt en wordt langzaam iets groter. Hij geeft aan...

Naar artikel

Lid worden

Abonneer nu of word lid om alle artikelen uit het tijdschrift te kunnen lezen.

Lid worden