Geaccrediteerde nascholing voor mondhygiënisten
Menu

Healthy aging: de mond and beyond...

Healthy aging: jong geleerd is oud gedaan

Interview

Maddelon de Jong-Lenters behandelt als tandarts-pedodontoloog alleen kinderen. Hanna Willems heeft als klinisch geriater juist alleen ouderen in haar praktijk. Samen vormen ze een logisch duo als moderatoren voor de gecombineerde QP-dag voor...

Naar artikel

Mondmicrobiota gedurende het leven: van de baarmoeder tot de ouderdom 1 punt

Interview

Bacteriën bestonden lang voordat alle andere levensvormen – waaronder de mens – zich ontwikkelden. Hierdoor zijn wij als mens geëvolueerd in aanwezigheid van micro-organismen. Bacteriën leveren een belangrijke bijdrage aan verschillende...

Naar artikel

Leefstijl en mondgezondheid

Hoofdartikel

In Nederland is de levensverwachting de laatste decennia sterk toegenomen. De belangrijkste gezondheidswinst die in de komende jaren nog te behalen valt, is een toename van het aantal jaren leven in goede gezondheid. Een gezonde leefstijl kan...

Naar artikel

Wegens werkzaamheden is het puberbrein tijdelijk extra goed bereikbaar 1 punt

Hoofdartikel

In dit artikel worden de veranderingen in het brein besproken die optreden tijdens de adolescentie, de periode van geestelijke volwassenwording grofweg tussen de 10 en 25 jaar. Tot voor kort werd verondersteld dat het brein met 12 jaar...

Naar artikel

Motiverende Gespreksvoering: ontlok duurzame motivatie 1 punt

Hoofdartikel

De huidige tijdgeest, waarin patiënten zelf veel informatie vergaren, vraagt om een nieuwe vorm van communiceren en samenwerken. Het is de kunst om van je patiënten – en bij jonge patiënten van hun ouders – partners te maken door motivatie...

Naar artikel

Veroudering van het kaakgewricht

Hoofdartikel

Het kraakbeen van het kaakgewricht bevat veel collagene vezels. Deze vezels hebben de eigenschap dat er naarmate ze ouder worden meer dwarsverbindingen ontstaan die de vezels stijver maken. Dat zou gevolgen kunnen hebben voor de mechanische...

Naar artikel

Tandheelkunde in het verpleeghuis

Hoofdartikel

De algemene gezondheid en de mondgezondheid zijn bij kwetsbare zorgafhankelijke ouderen sterk aan elkaar gerelateerd. Beschreven worden de aanpak en aandachtspunten bij de behandeling van deze bijzondere en groeiende patiëntengroep....

Naar artikel

Het effect van orthodontische behandeling op de ontsteking van parodontaal weefsel 1 punt

Hoofdartikel

Het doel van deze systematic review was het beoordelen van parodontitis bij verschillende orthodontische behandelingen. Voor het onderzoek werden databanken gebruikt van Medline, Embase en gespecialiseerde onderzoeken van de Cochrane Oral Health...

Naar artikel

Rode afwijkingen

Klinisch-chemische parameters

Een 64-jarige man presenteert zich bij u met het verzoek een nieuwe gebitsprothese te vervaardigen. De patiënt is sinds vele jaren edentaat en heeft al langere tijd geen tandarts bezocht. U ziet bij onderzoek een gemengd rood/witte, niet...

Naar artikel

Lid worden

Abonneer nu of word lid om alle artikelen uit het tijdschrift te kunnen lezen.

Lid worden