Geaccrediteerde nascholing voor mondhygiënisten
Menu

Functie en parafunctie

'Mondhygiënisten moeten oog hebben voor de gevolgen van de parafuncties van het kauwstelsel'

In gesprek met Peter Wetselaar

Interview

“BIC, de meest gegeten pen ter wereld”, luidt de pay-off die deze pennenfabrikant jaren gebruikte. Een mooie illustratie voor het feit dat mensen hun gebit lang niet altijd alleen gebruiken voor de functies waarvoor het bedoeld is. De QP-dag...

Naar artikel

Bruxisme: vijand of vriend?

Een paradigmaverschuiving in de orale kinesiologie

Hoofdartikel

Het tandheelkundige vakgebied orale kinesiologie behelst drie onderdelen, te weten 1) orofaciale pijn en temporomandibulaire disfuncties, 2) tandheelkundige slaapstoornissen en 3) orale bewegingsstoornissen en gebitsslijtage. Tot dat laatste...

Naar artikel

Diagnostiek van gebitsslijtage: kwalificeren en kwantificeren 1 punt

Hoofdartikel

Gebitsslijtage is een multifactoriële aandoening die leidt tot het verlies van de harde tandweefsels: glazuur, dentine en wortelcement. De diagnostiek is uitdagend, maar bepalend voor een effectieve preventie en het succes van een eventuele...

Naar artikel

Orale manifestaties van voedings- en eetstoornissen 1 punt

Hoofdartikel

De acht erkende voedings- en eetstoornissen worden geclassificeerd volgens de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). Deze aandoeningen kunnen ernstige psychiatrische en fysieke gevolgen hebben en worden in een...

Naar artikel

Uit de praktijk: temporomandibulaire disfunctie en hoofdpijn 1 punt

Hoofdartikel

Mensen met een temporomandibulaire disfunctie (TMD) hebben regelmatig ook last van hoofdpijn. De vaakst voorkomende soorten hoofdpijn bij TMD-patiënten zijn migraine, spanningshoofdpijn en secundaire hoofdpijn ten gevolge van een TMD. Het is...

Naar artikel

Waarom kauwen en mondzorg belangrijk zijn - juist ook bij dementie 1 punt

Hoofdartikel

Dementie is een aandoening die voor geheugen- en gedragsproblemen zorgt. Meestal is opname in een verzorgings- of verpleeghuis onvermijdelijk. Na opname wordt bij de patiënt vaak een vervuilde mond – met soms pijnlijke aandoeningen –...

Naar artikel

Bedekking van gingivarecessies: zijn autologe transplantaten nog steeds nodig?

De Klinische vraag

Er zijn allerlei technieken voor parodontale plastische chirurgie voorgesteld om in geval van gingivarecessies wortelbedekking te bereiken. Met alle beschikbare procedures kan bij recessiedefecten van millerklasse I en II aanzienlijke...

Naar artikel

Klinische behandeling van niet-gecaviteerde approximale cariëslaesies met behulp van cariësinfiltratie

De Klinische vraag

De infiltratietechniek voor de behandeling van cariës werd in 2009 in de tandheelkunde geïntroduceerd onder de handelsnaam Icon. Inmiddels passen veel preventief georiënteerde tandartspraktijken deze behandeling toe, zowel voor het melkgebit...

Naar artikel

Een fluctuerende zwelling aan de buitenzijde van de wang

Beeldquiz

Een twaalfjarig meisje presenteert zich op de polikliniek MKA-chirurgie in verband met een sinds drie maanden langzaam progressieve zwelling van de linkerwang ter plaatse van de onderrand van de mandibula. Sinds enkele dagen is de huid rondom de...

Naar artikel

Lid worden

Abonneer nu of word lid om alle artikelen uit het tijdschrift te kunnen lezen.

Lid worden