Geaccrediteerde nascholing voor mondhygiënisten
Menu

Trends en ontwikkelingen in de beroepsgroep en de beroepsuitoefening

Hoofdartikel

De afgelopen decennia is de samenstelling van de beroepsgroep van tandartsen veranderd, onder meer in leeftijdsverdeling, proportie vrouwen en proportie buitenlandse gediplomeerden. Tegelijkertijd zijn er veranderingen opgetreden in de wijze waarop tandartsen hun beroep uitoefenen, zoals toenemende differentiatie op de verschillende tandheelkundige deelgebieden en veranderingen in de praktijkvoering. Er wordt meer en meer samengewerkt, niet alleen tandartsen onderling, maar ook door en met mondhygiënisten, preventieassistenten en andere mondzorgverleners. Hierdoor zijn praktijken gemiddeld genomen ook groter geworden, ten minste wat de omvang van het patiëntenbestand betreft. In relatie hiermee is de laatste jaren een specifieke praktijkvorm in opkomst: de praktijken verenigd in een keten. De tekenen wijzen erop dat de ontwikkeling naar meer samenwerking binnen de mondzorg zich in de toekomst verder doorzet. Dit proces zal op allerlei manieren ondersteund worden en vervlochten zijn met ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Lees verder

Lid worden

Abonneer nu of word lid om alle artikelen uit het tijdschrift te kunnen lezen.

Lid worden