Geaccrediteerde nascholing voor mondhygiënisten
Menu

Hoe zorg je dat ouders zich openstellen voor je adviezen?

Door op 21-02-2020

Ondanks de kennis die zorgverleners én overheid met aandacht proberen over te brengen aan de patiënt, blijft het inpassen van gezond gedrag vaak lastig. En dat terwijl de motivatie echt wel aanwezig is. Blijkbaar speelt er meer. Kennis is een voorwaarde voor gedragsverandering, maar is dus lang niet altijd voldoende om daadwerkelijk tot deze gedragsverandering over te gaan. In dit artikel wordt een uitstapje gemaakt naar de leerpsychologie, om te kijken hoe het aanleren van gedrag werkt. Vervolgens geven we een aantal tips over hoe te luisteren naar ouders om te zorgen dat zij zich wél meer openstellen voor je adviezen – die ze in principe zelf invullen. Dit alles lukt beter als jij er als zorgverlener aan toekomt ‘achter de voordeur’ te kijken bij ouders van jonge kinderen. Zo kun je hen daadwerkelijk helpen hun gedrag te beïnvloeden en daarmee de (mond-) gezondheid van hun jonge kinderen te verbeteren.

Log in om een reactie te plaatsen

Abonneren