sluiten Om mondhygiene.qualitypractice.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid

Themadagen

Onderstaand vind je een overzicht van de themadagen van Quality Practice Mondhygiëne.

Seizoen 2018-2019

Themadag 1: Functie & parafunctie

Moderator: dr. Peter Wetselaar (tandarts-gnatholoog)
Vrijdag 9 november 2018 (Spant!, Bussum)

Ons kauwstelsel wordt vooral gebruikt waarvoor het bedoeld is, namelijk kauwen (en slikken), maar ook om te praten, lachen en geeuwen. Wat als er door parafuncties een overbelasting ontstaat van de verschillende delen van ons kauwstelsel? Deze dag wordt verzorgd door een multidisciplinair team, bestaande uit tandarts-gnathologen, orofaciaal fysiotherapeuten, een neurobioloog en een psycholoog. Een aantal mogelijke oorzaken en gevolgen van overbelasting komen aan bod, zoals bruxisme, gebitsslijtage, kauwspierpijn en het verband tussen kauwen en cognitie. In een modern mondzorgteam spelen alle teamleden een rol: uiteraard ook de mondhygiëniste, hetzij uitvoerend, hetzij ondersteunend. Tijdens de praktische middagsessies wordt besproken en geoefend wat de mondhygiënist kan doen wanneer cognitieve vaardigheden verminderen, hoe stressmanagement in zijn werk gaat, wat de basisprincipes zijn van oefentherapie en myofeedbacktherapie, en oefenen we hoe gebitsslijtage kan worden vastgelegd.


Themadag 2: Patiënt met droge mond

Moderator: prof. dr. Marja Laine (tandarts) en Floris Bikker (biochemicus)
Zaterdag 9 februari 2019 (ACTA, Amsterdam)

In deze themadag staat de patiënt centraal en worden droge mondproblemen vanaf verschillende invalshoeken benaderd. De ochtend bestaat uit plenaire lezingen, de middag uit interactieve casuïstiek en praktijkgerichte workshops. Als mondhygiënist zie je regelmatig patiënten met droge mond. Kun je deze patiënten met droge mond herkennen en diagnosticeren? Waarom heeft de patiënt een droge mond? Wat is de rol van speeksel? Hoe kunnen patiënten met droge mond behandeld worden? Hoe werk je samen met verschillende specialisten? Elk van deze vragen komt uitgebreid aan bod. Kortom, een themadag met veel drogemondcasuïstiek en hoe dit aan te pakken in de mondzorgpraktijk.


Themadag 3: Relatie mondgezondheid en algemene gezondheid

Moderator: Willem Rademacher (arts)
Vrijdag 12 april 2019 (Spant!, Bussum)                                               

Onterecht wordt de mondzorg vaak buiten de algemene gezondheidszorg geplaatst, alsof beide weinig met elkaar te maken hebben. De mond is echter een onlosmakelijk onderdeel van het lichaam. Met de stijgende levensverwachting, het medicijngebruik en toenemende medische comorbiditeit zien we steeds vaker een verstoorde balans tussen mondgezondheid en algemene gezondheid. Wat kan er dan gebeuren? Die vraag staat centraal tijdens deze interactieve themadag. Leidt een ongezond lichaam tot een ongezonde mond? Wat is het effect van een ongezonde mond op het lichaam? Wat zijn de gevolgen van medicatiegebruik voor de mondgezondheid, en van mondzorgkundige behandelingen voor de algehele gezondheid? Tijdens de voordrachten en interactieve workshops beantwoorden we deze vragen vanuit verschillende perspectieven. Na deze dag ben je op de hoogte van hoe je als mondhygiënist kunt bijdragen aan een gezonde balans tussen mond en lichaam.


Themadag 4: Healthy aging: de mond and beyond …

Moderatoren: dr. Maddelon de Jong-Lenters (tandarts-pedodontoloog) en dr. Hanna Willems (internist-geriater)
Zaterdag 18 mei 2019 (Spant!, Bussum)

Dagelijks vullen we nieuwe laesies en herstellen we oude vullingen, kronen en bruggen. Zo raakt de patiënt steeds verder verzeild in de restauratiecyclus. We zien de gevolgen van verminderde of zelfs falende zelfzorg door alle leeftijden heen. Ook bij kinderen, terwijl we hopen dat ouders hiermee kunnen helpen. Welke oplossingen hebben we eigenlijk voor deze verminderde zelfzorg? Welke problemen kunnen schuilgaan achter cariës of achterstallig onderhoud? Op deze gecombineerde themadag voor tandartsen én mondhygiënisten nemen diverse sprekers u mee van peuters tot bejaarden, en van vroeg ingrijpen tot comorbiditeit op latere leeftijd. Deze dag biedt de theoretische achtergrond van differentiaal diagnostisch denken bij falende zelfzorg en biedt u praktische handvatten om patiënten én ouders te begeleiden in de dagelijkse praktijk.

Mijn themadagen

Bekijk uw reserveringen voor themadagen van dit seizoen.

Ga naar het overzicht


Alle data onder voorbehoud. Per activiteit kan een maximaal aantal personen deelnemen waardoor het een enkele keer kan voorkomen dat een activiteit is volgeboekt. Een half uur voor aanvang van een themadag gaan de deuren open.


Download handouts

Copyright© ACTA

Inloggen