Geaccrediteerde nascholing voor mondhygiënisten
Menu

Privacy statement

Voor ACTA Dental Education en Prelum Uitgevers is een zorgvuldige omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden ACTA Dental Education en Prelum Uitgevers zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van de dienstverlening kunnen ACTA Dental Education en Prelum Uitgevers gegevens vastleggen in een bestand. Zij gebruiken deze gegevens om gebruikers op de hoogte te houden van haar diensten en activiteiten. De persoonsgegevens zullen niet beschikbaar worden gesteld aan derden.

Beveiliging

ACTA Dental Education en Prelum Uitgevers maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze persoonsgegevens.

Bezoekersgegevens

Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat ACTA Dental Education en Prelum Uitgevers hun dienstverlening hierop kunnen aanpassen.

Gebruik van Cookies

ACTA Dental Education en Prelum Uitgevers maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. ACTA Dental Education en Prelum Uitgevers maken gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

Wijzigingen

ACTA Dental Education en Prelum Uitgevers behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Controleer daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacybeleid.