Geaccrediteerde nascholing voor mondhygiënisten
Menu

Praktijkgerichte nascholing specifiek voor mondhygiënisten

Je vak bijhouden met nascholing specifiek voor mondhygiënisten? Het kan bij Quality Practice
Mondhygiëne. Themadagen en nascholingstijdschriften die zo zijn ingericht dat je er de volgende
werkdag direct profijt van hebt.

Als lid van QP krijg je:

  • 2 themadagen naar keuze
  • 4 tijdschriftedities met bijbehorende kennistoetsen
  • 2 webtv/e-learnings
  • 20 KRM-punten per jaar (geaccrediteerd met Q-Keurmerk)

Uiteraard kun je ook alleen abonnee worden van het nascholingstijdschrift, of een losse themadag bezoeken.

Word lid of abonnee

Geachte relatie,

Afgelopen maandagavond zijn er door het kabinet wederom verscherpte maatregelen (https://nos.nl/artikel/2328088-alle-bijeenkomsten-tot-1-juni-verboden-boetes-op-schenden-1-5-meter-regel.html) aangekondigd. Eén van deze maatregelen is het algehele verbod op bijeenkomsten tot in ieder geval 1 juni 2020. Dit betekent dat het klassikale bij- en nascholingsonderwijs van ADE tot 01 juni 2020 in zijn geheel komt te vervallen.
Heeft u zich ingeschreven voor bij- en/of nascholing bij ADE in de periode tot 1 juni 2020? Dan ontvangt u binnen een week bericht over het alternatief dat ADE u kan aanbieden, specifiek voor de betreffende cursus. Wij zijn met alle betrokken cursusleiders en met ACTA in overleg, en verwachten u op korte termijn ook digitale leermiddelen aan te kunnen bieden.

Mocht u na de berichtgeving van volgende week nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via ade@acta.nl en op telefoonnummer: 020-5980308.

Themadagen 2019-2020

De themadagen voor het seizoen 2019-2020 zijn bekend en gaan over:

  • Wake-up call: tandheelkundige slaapgeneeskunde is een blijvertje
  • Een gaatje: eerste begin tot minimaal invasieve behandeling
  • Bijzondere patiëntengroepen
  • Opsporen van (kwaadaardige) afwijkingen in hoofd-halsgebied

Locaties:
ACTA Amsterdam | Spant!, Bussum | 1931 Congrescentrum, Den Bosch | Van der Valk Hotel, Breukelen

Editie 3

Bijzondere patiëntengroepen

Temporomandibulaire disfunctie, pijn in het nek- en schoudergebied en hoofdpijn bij musici

De bestaande literatuur is tegenstrijdig over de vraag of bepaalde groepen musici vaker musculoskeletale aandoeningen en hoofdpijn rapporteren. Het doel van deze studie was het onderzoeken van een eventuele relatie tussen het bespelen van een muziekinstrument en de aanwezigheid van diverse musculoskeletale klachten en hoofdpijn. Hiertoe werden de prevalenties en risicoindicatoren vastgesteld voor TMD-pijn, kaakgewrichtsgeluiden, pijn in het nek- en schoudergebied en hoofdpijn bij vijf verschillende groepen musici. Onafhankelijk van het type instrument dat werd bespeeld, rapporteerde 18,2% van de musici TMD-pijn, 52,5% pijn in het nek- en schoudergebied en 42,5% hoofdpijn. Kaakgewrichtsgeluiden werden door 18,1% van de musici gerapporteerd. TMD-pijn was geassocieerd met het bespelen van een houtblaasinstrument, terwijl nek- en schouderpijn geassocieerd waren met het bespelen van de viool en altviool. De prevalenties van pijngerelateerde symptomen in het bovenlichaam variëren aanzienlijk tussen de verschillende instrumentgroepen, wat lijkt samen te hangen met verschillen in de betrokken motorische systemen.

Lees het hele artikel

Grensoverschrijdend gedrag in de tandartsenpraktijk

Onder grensoverschrijdend gedrag wordt meestal verstaan: handelingen van een groep of individu die door een persoon die deze handelingen als tegen zich gericht ziet, als vijandig, vernederend of intimiderend worden beschouwd. Het kan gaan om pesten, agressief gedrag, discriminatie en seksuele toenadering of -intimidatie. Het slachtoffer bepaalt daarbij of iets grensoverschrijdend is, niet de dader. In de tandartspraktijk kunnen we verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag tegenkomen. Bij de emotionele patiënt werkt de LSD-aanpak het best: Luisteren - Samen-vatten - Doorvragen/Doorpakken. Daarnaast is er de instrumentele patiënt, die intimideert, dreigt of emotioneel chanteert om zijn zin te krijgen. In alle gevallen moet al het personeel eensgezind zijn in de reactie hierop en duidelijke grenzen stellen aan ontoelaatbaar gedrag.

Lees het hele artikel

Bekijk alle artikelen

Webtv

Als lid van Quality Practice Mondhygiëne kun je jaarlijks 2 KRM-punten behalen via webtv in combinatie met e-learning. Elke film, waarin je een behandeling kunt volgen met commentaar van een expert, duurt circa 40 minuten. Aan het eind van de film krijg je 5 stellingen in beeld. Heb je minimaal 80% van de antwoorden goed, dan ontvang je een certificaat voor 1 KRM-punt.

Geaccrediteerde nascholing

De producten en diensten van Quality Practice Mondhygiëne zijn geaccrediteerd door het het KRM (kwaliteitsregister voor mondhygiënisten).

Geachte relatie,

Afgelopen maandagavond zijn er door het kabinet wederom verscherpte maatregelen (https://nos.nl/artikel/2328088-alle-bijeenkomsten-tot-1-juni-verboden-boetes-op-schenden-1-5-meter-regel.html) aangekondigd. Eén van deze maatregelen is het algehele verbod op bijeenkomsten tot in ieder geval 1 juni 2020. Dit betekent dat het klassikale bij- en nascholingsonderwijs van ADE tot 01 juni 2020 in zijn geheel komt te vervallen.
Heeft u zich ingeschreven voor bij- en/of nascholing bij ADE in de periode tot 1 juni 2020? Dan ontvangt u binnen een week bericht over het alternatief dat ADE u kan aanbieden, specifiek voor de betreffende cursus. Wij zijn met alle betrokken cursusleiders en met ACTA in overleg, en verwachten u op korte termijn ook digitale leermiddelen aan te kunnen bieden.

Mocht u na de berichtgeving van volgende week nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via ade@acta.nl en op telefoonnummer: 020-5980308.