Geaccrediteerde nascholing voor mondhygiënisten
Menu

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor personen gevestigd in Nederland die wettelijk bevoegd zijn patiënten te behandelen. De informatie op deze website is door Prelum Uitgevers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en vragen worden naar beste weten en kunde beantwoord. Echter, fouten (in de verwerking van deze informatie) en omissies kunnen niet altijd worden voorkomen. Prelum Uitgevers staat daarom niet in voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden producten, informatieteksten, omschrijvingen van behandelmethoden, of overige informatie op deze website.

Het gebruik van de informatie geschiedt volledig onder verantwoordelijkheid van en voor risico van de gebruiker. Aan de geboden informatie kan geen diagnostische of therapeutische waarde worden ontleend. Deze informatie dient door bevoegde behandelaars altijd zelfstandig op waarde voor de beoogde behandeling of patiënt te worden beoordeeld.

Prelum Uitgevers is niet verantwoordelijk voor het optreden van fouten, storingen, virussen en/of onderbrekingen in het functioneren van de website. Prelum Uitgevers sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade en kosten, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of verband houdend met het al dan niet functioneren van de website, alsmede met het gebruik van informatie, producten en diensten die via de website worden aangeboden.

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan Prelum Uitgevers worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. Prelum Uitgevers heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.