Geaccrediteerde nascholing voor mondhygiënisten
Menu

Tandheelkundige slaapgeneeskunde: een overzicht

De tandheelkundige slaapgeneeskunde is een jong vakgebied dat zich bezighoudt met de bestudering van de dentoalveolaire, orale en maxillofaciale aspecten van slaapgerelateerde problematiek. De volgende aandoeningen worden tot de discipline gerekend: orofaciale pijn; orale bevochtigingsstoornissen (xerostomie, hypersalivatie); gastro-oesofageale reflux; slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen (snurken, obstructief slaapapneu) en mandibulaire bewegingsstoornissen (dyskinesie, dystonie, slaapbruxisme). In dit artikel worden deze aandoeningen kort toegelicht. Daarbij wordt vooral benadrukt of er nadelige gevolgen zijn voor de patiënt, in welk geval de aandoening mag worden aangemerkt als stoornis en daarmee mag worden gediagnosticeerd en eventueel behandeld. Dit blijkt voor vrijwel alle genoemde aandoeningen op te gaan, behalve voor snurken en slaapbruxisme. Van deze aandoeningen gaan niet bij iedereen nadelige gevolgen uit; er is dan sprake van gedrag. Het diagnosticeren en behandelen van gedrag is discutabel, te meer daar er van slaapbruxisme ook positieve effecten schijnen uit te gaan. Terughoudendheid is daarom gewenst.

Log in om een reactie te plaatsen

Abonneren