Geaccrediteerde nascholing voor mondhygiënisten
Menu

Onderzoek van de bovenste luchtweg bij OSAS

Wat de mondhygiënist zou moeten weten

Door op 18-10-2019

Slaapgebonden ademhalingsstoornissen – snurken en obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) – ontstaan, bijna per definitie, door obstructie in de bovenste luchtweg tijdens slaap.1,2 De rol van de tandheelkunde in de diagnostiek (mondhygiëniste, tandarts, kaakchirurg, orthodontist) en de behandeling (tandarts, kaakchirurg, orthodontist) van slaapgebonden ademhalingsstoornissen neemt sterk toe. Het is van groot belang dat de mondhygiënist, net als iedere behandelaar (huisarts, kaakchirurg, KNO-arts, longarts, neuroloog) een zorgvuldige en deskundige beoordeling kan uitvoeren van de bovenste luchtweg, in het bijzonder van de mondholte en de orofarynx. In deze bijdrage wordt specifiek ingegaan op het onderzoek van mondholte en orofarynx, zoals dat door een mondhygiënist met belangstelling voor dit probleem zou kunnen en moeten worden uitgevoerd. Het afnemen van een gerichte anamnese komt kort aan bod. Achtereenvolgens worden de beoordeling van palatum en uvula, tonggrootte, tonsilgrootte, nekomtrek, en BMI en slaapendoscopie beschreven.

Log in om een reactie te plaatsen

Abonneren