Geaccrediteerde nascholing voor mondhygiënisten
Menu

‘Maxillomandibular advancement’chirurgie ter behandeling van OsAs

Door op 18-10-2019

Maxillomandibular advancement (MMA) is een uitgebreide chirurgische procedure waarbij de maxilla en de mandibula beide naar ventraal worden verplaatst met als doel het volume van de bovenste luchtweg op alle niveaus te vergroten. Deze therapie wordt vooral toegepast bij patiënten met ernstig obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) bij wie intolerantie bestaat voor CPAP (continuous positive airway pressure) of andere (chirurgische) therapieën onvoldoende resultaat hebben gehad. Daarnaast is er een kleine, meestal jongere groep, die een definitieve oplossing voor hun OSAS wil zonder het levenslang gebruik van hulpmiddelen. De chirurgische procedure is bekend en vrijwel gelijk aan de bilaterale sagittale splijtingstechniek (BSSO) en de Le-Fort-I-osteotomie uit de orthognatische chirurgie. De patiëntenpopulatie is echter een geheel andere en kenmerkt zich vooral door een hogere leeftijd en veelvuldig aanwezige comorbiditeit. Dit maakt vooral de perioperatieve zorg aanzienlijk complexer. Dit artikel behandelt zowel de chirurgische procedure als de effectiviteit en mogelijke complicaties van deze behandeling.

Log in om een reactie te plaatsen

Abonneren