Geaccrediteerde nascholing voor mondhygiënisten
Menu

Een patiënt met niet alleen gebitsslijtage, maar ook enkele tandheelkundige slaapstoornissen

In deze casus wordt een patiënt beschreven die behalve aan gebitsslijtage, ook aan een aantal tandheelkundige slaapstoornissen blijkt te lijden. De 49-jarige man wordt verwezen naar de kliniek voor Orofaciale Pijn en Disfunctie (OPD) van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) vanwege gebitsslijtage door bruxisme en orofaciale pijn van onbekende origine. Het diagnostische traject bestaat uit het toepassen van de daartoe geëigende diagnosesystemen betreffende het kauwstelsel, de pijn in het aangezicht, tandheelkundige slaapstoornissen en gebitsslijtage. Er blijkt inderdaad sprake te zijn van gebitsslijtage, slaapbruxisme en waakbruxisme, maar ook van een myalgie (in de kauwspieren) en artralgie (van de kaakgewrichten), obstructief slaapapneu syndroom (OSAS), gastro-oesofageale refluxziekte (GORZ) en een droge mond. In de OPD-kliniek worden de volgende therapieën gestart: counseling, fysiotherapie en psychologie, een restauratieve behandeling, gevolgd door het vervaardigen van een mandibulair repositieapparaat (MRA). Ten slotte werd de GORZ medicamenteus behandeld door de huisarts met de daartoe geëigende medicatie.

Log in om een reactie te plaatsen

Abonneren