Geaccrediteerde nascholing voor mondhygiënisten
Menu

Een obstructieve slaapapneupatiënt met een mandibulair repositieapparaat-behandeling

Door op 18-10-2019

Dit artikel geeft een korte inleiding over de achtergronden van het obstructief slaapapneusyndroom. Daarnaast wordt het behandeltraject met een mandibulair repositieapparaat (MRA) beschreven aan de hand van een casus van de Orale Kinesiologie-kliniek van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Deze casus zal het traject vóór, tijdens en na een MRAbehandeling illustreren, zodat de mondzorgprofessional inzicht krijgt in de klinische aspecten van een MRA-behandeling. Daarnaast is de mondzorgprofessional na het lezen van dit artikel in staat om de effectiviteit van een MRA-behandeling te begrijpen en de bijwerkingen van een MRA-behandeling te herkennen. Indien deze tandheelkundige bijwerkingen (TMD-pijn en beetveranderingen) bij de patiënt leiden tot klachten bij de patiënt, kan de mondzorgprofessional verwijzen naar een geaccrediteerde collega in de tandheelkundige slaapgeneeskunde.

Log in om een reactie te plaatsen

Abonneren