Geaccrediteerde nascholing voor mondhygiënisten
Menu

De medische anamnese

Door op 25-03-2019

Door de toename van de vergrijzing zullen mondhygiënisten steeds vaker in aanraking komen met medisch gecompromitteerde patiënten. De veranderingen in de leeftijdsopbouw van de bevolking heeft ertoe geleid dat een aanzienlijk deel van de bevolking aan chronische ziekten lijdt. Patiënten met chronische ziekten gebruiken gemiddeld vijf of meer verschillende medicijnen per dag. Het medicatiegebruik en de lichamelijke aandoeningen kunnen consequenties hebben voor de mondgezondheid of de tandheelkundige behandeling. Daarnaast vormen de medisch gecompromitteerde patiënten een risicogroep voor medische calamiteiten in de tandheelkundige praktijk. Ter voorkoming van deze acute situaties wordt gebruikgemaakt van de gezondheidsvragenlijst.
Deze vragenlijst screent op het risico op acute situaties tijdens of na een tandheelkundige behandeling. Daarnaast wordt de vragenlijst gebruikt om het medicatiegebruik van de patiënt in kaart te brengen. Met de toenemende vergrijzing neemt het belang van zorgvuldige medische anamnese daarom steeds meer toe, zodat de patiëntveiligheid gegarandeerd blijft.

Log in om een reactie te plaatsen

Abonneren

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel kun je/weet je:

  • het belang van de medische anamnese;
  • de implicaties van de medicatie op de mondgezondheid;
  • de consequenties van de algehele gezondheid op de mondgezondheid.