Geaccrediteerde nascholing voor mondhygiënisten
Menu

De bijdrage van het slaaponderzoek bij patiënten met slaapgebonden klachten

Door op 18-10-2019

In dit artikel wordt de procedure rond de polysomnografie beschreven. In twee voorbeelden wordt uiteengezet hoe door de onderliggende samenhang van polysomnografische parameters de diagnose betrouwbaarder kan worden gesteld. In de eerste casus werd de polysomnografie verricht wegens verdenking op een nachtelijk ademhalingsprobleem. Een obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) werd vastgesteld. Omdat de ernst van OSAS mede de therapeutische mogelijkheden bepaalt, is een nauwkeurige bepaling van de apneu-hypopneu-index door het in het onderzoek meenemen van de slaapregistratie van belang. In de tweede casus was als hoofdklacht sprake van slecht slapen en veel motorische onrust. Het polysomnogram gaf ondersteuning voor het aanwezig zijn van zowel een periodic limb movement disorder (PLMD) als bruxisme.

Log in om een reactie te plaatsen

Abonneren